برای ثبت در تاريخ پرستاری

رشحاتی از احساس هویت حرفه ای بچه های دکتری اصفهان (بدون شرح و تفسیر)

باسمه تعالي

 

جناب آقای دکتر شیرانی

ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 

  با سلام و احترام پيرو جلسه روز شنبه مورخ 20/8/85  كه با حضوررياست محترم دانشكده پرستاري مامائي، مدير محترم تحصيلات تكميلي و دانشجويان PhD  پرستاري به بررسي موضوع نگراني مديريت محترم دانشگاه علوم پزشكي اصفهان در خصوص  نقش و جايگاه فارغ التحصيلان  PhD  پرستاري در آموزش و بالين تشكيل گرديد ، بدینوسیله امضاكنندگان ذيل دانشجويان PhD  پرستاري به اتفاق ضمن ارج نهادن به اين دغدغه و اعلام آمادگي در  كمك به اصلاح وضعيت موجود در بندهاي 1، 2، و 3 به طرح  موانع و مشكلات کنونی و در بندهاي 4، 5 و 6 این نامه به راهكارها و پيشنهادات عملي خود مي پردازند. امید آنکه ديدگاهها و راهكارهاي پيشنهادي مورد توجه قرار گيرد.

 

1)   دوره آموزشPhD  پرستاري در ايران يك دوره بسيار نو پاست و هم اكنون فارغ التحصيلان آن بسيار اندك مي‌باشند بطوريكه  در حال حاضر اين دانشكده از وجود سه نفر PhD  پرستاري كه تنها يك نفرایشان فارغ  التحصيل در دوره های اخیر PhD داخل كشور است،  بهره مي برد و شاغلين به تحصيل در اين مقطع از سال آينده به صحنه حضور فعال وارد مي‌شوند. اين در حاليست كه كشور هاي پيشرفته در زمينه ارائه خدمات پرستاري طي دو دهه اول پس از حضور فعال فارغ التحصيلان PhD پرستاري به ترسيم چارچوب منطقي براي حرفه پرستاري پرداختند و دقيقا بر پايه همين رويكرد در بيست و ششمين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي كشور مورخ 23/3/83  رسالت، اهداف كلي ووظايف دانش آموختگان در اين برنامه آموزشي به شرح ذيل به تصويب رسيده است.

رسالت (Mission)  : " ارتقاء علم و مهارت حرفه اي كارگزاران خدمات پرستاري و در نتيجه ارتقا ء استانداردهاي ملي سلامت، غني سازي دائمي اعضاء هيئت علمي ، توليد علم، انتقال فن آوري، افزايش تعامل علمي در سطح ملي و بين المللي، ايجاد پويائي و برانگيختن روحيه علمي و روش مندي از ماموريت هاي عمده تاسيس دوره دكتري است".

اهداف كلي رشته ( Aims) :" عبارتند از 1) تربيت مدرسين با صلاحيت آموزشي و پژوهشي  2) تامين نيروي انساني مورد نياز دانشگاههاي كشور 3) نيل به خود كفائي حرفه اي

وظايف دانش آموختگان ( Task Analysis)   :

·        تدريس در تحصيلات تكميلي و كارشناسي در رشته پرستاري با استفاده از روشهاي نوين

·        مشاور و مجري تحقيقات بر اساس نياز جامعه و انتشار نتايج تحقيق

·        انجام برنامه ريزي آموزشي

·        مشاركت در برنامه ريزي هاي تخصصي و حرفه اي

 

2)   نگرش به دورهء آموزشPhD  پرستاري به عنوان يك دوره تخصصي نظير آنچه كه در تخصصهاي حرفه پزشكي مطرح است زائيده يك رويكرد بيومديكال به انسان و وظيفه محور  ( Task oriented)به تمام علوم پزشكي در ایران است که فدراسیون جهانی آموزش پزشکی نیز بر ناکارآمدی آن اذعان نموده است و شاهدي بر اين مدعي همين بس كه حرفه پزشكي در ايران عليرغم بهره برداري از اقتداري مثال زدني و پشتوانه اي بسيار غني از لحاظ رتبه هاي تخصصي و فوق تخصصي در فارغ التحصيلان  در ارائه وظايف و رسالت خود هيچگونه برتري نسبت به خدمات ارائه شده توسط ساير اعضاي تيم سلامت و از جمله پرستاران ندارد. اين در حاليست كه در كشورهاي پيشرفته صاحبنظران پرستاري با تلاش  اوليه در تدوين چارچوب حرفه اي زمينه استفاده از رويكرد جامع و مددجو محور (Client Centered) را طراحي نمودند و پس ازگذشت نزديك به نيم قرن از تربيت فراگيران PhD پرستاري تنها در دهه اخير دوره هاي دكتراي باليني پرستاري را تاسيس نموده اند تا متخصصین بالینی حرفه پرستاری در بستر مناسب و آماده به شناسائی و رفع نیازهای مددجویان مبادرت نمایند.

3)   حركت به سوي ارتقاء ارائه خدمات پرستاري و انجام مسئوليتي چنين خطير با اختياري نامتناسب، آنگونه كه در سطح اجرائي خدمات پرستاري كنوني حكمفرماست، از عمده ترين موانع بهره برداري از توانائي‌هاي كاركنان پرستاري و اعضاي هيات علمي تربيت كننده ايشان در رتبه هاي مختلف واز جمله PhD  پرستاري است. لذا توفیق اعضای تیم سلامت و منجمله پرستاران و معلمین ایشان بویژه با رویکرد جاری عدالت محوری در کلیه امور ، مستلزم بازنگری در روابط بین حرفه ای است و این میسر نخواهد بود مگر اینکه سیاستگزاران در سطح دانشگاه گام نخست را در این راه نهاده و زمینه تعاملات سالم حرفه ای و بین حرفه ای را فراهم نمایند.

 

4)    پيشنهاد مي گردد در سطح دانشگاه كميته اي متشكل از متخصصين كليه حرفه هاي تيم سلامت  و بطور همگن تشكيل گردد تا بدون بهره گيري از اقتدار مديريتي يا يك حرفه خاص به تدوين و ارائه راهكارهاي اجرائي ارتقا تعاملات بين حرفه اي بويژه در محيط باليني بپردازند و از اين طريق گامهائي اصولي در جهت كار تيمي و تقويت اين رويكرد مورد تغافل برداشته شود. به اين ترتيب نقش ها و ظرفيت فعاليت همه اعضا تيم سلامت  در قالب يك تيم قابل بررسي خواهد بود.

 

5)   پيشنهاد مي گردد نقش و جايگاه اعضاي هيات علمي دانشكده پرستاري وكادر پرستاري در سطوح سه گانه ارائه خدمات و بويژه فرآيند پذيرش تا ترخيص مددجو پس از كارشناسي در دانشكده پرستاري ( با حضور اعضاي هيات علمي و سوپروايزرهاي بيمارستان هاي آموزشي ) با نظرات اصلاحي و مشورتي كميته فوق‌الذكر در هيات رئيسه محترم دانشگاه به تصويب رسد تا علاوه بر ضمانت علمي و كارشناسي همه جانبه از ضمانت اجرائي نيز برخوردار گردد.

6)    پيشنهاد مي گردد حوزه معاونت محترم آموزشي دانشگاه زمينه بكارگيري از رويكردهاي نوين آموزشي در علوم پزشكي و بويژه آموزش بين حرفه اي  (Interprofessional Education)  را كه به بهبود كار گروهي در تيم سلامت و افزايش تحمل پذيري اعضاي اين تيم نسبت به يكديگر مي انجامد را فراهم نمايند.

 

در خاتمه از جنابعالي درخواست مي گردد زمينه بديهي ترين اصل تعاملات بين حرفه اي يعني احترام متقابل حرفه‌اي كه در امكان سياستگزاري صاحبان هر حرفه توسط خودشان نمود پيدا مي كند را بيش از پيش فراهم نمائيد تا زمينه بهبود تعاملات حرفه اي در جهت ارتقاء خدمات بهداشتي درماني به مددجويان تسهيل گردد. ضمنا خاطر نشان مي نمايد بررسي جامعي در خصوص شناسائي راهكارهاي ارتقا جايگاه اعضاي هيات علمي پرستاري مامائي در بالين با همكاري معاونت محترم آموزشي دانشكده پرستاري مامائي در حال انجام است كه نتايج آن نيز بر غناي پيشنهادات فوق خواهد افزود.  اميد است كه جنابعالي و هيات رئيسه محترم دانشگاه با موانع و پيشنهادات ارائه شده با مداقه لازم برخورد نمائيد. انشاءاله

 

                               من ا...التوفيق

 

 

رونوشت:

-       معاونت محترم آموزشي وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي جهت استحضار

-       رياست محترم نظام پرستاري جمهوري اسلامي ايران جهت استحضار

-       دبير محترم هيات بورد پرستاري وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي جهت استحضار

*******************************************************************

باسمه تعالي

استاد محترم سركار خانم دكتر محمد زاده

دبير محترم هيات مميزه دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

 

با سلام و احترام بدينوسيله امضاكنندگان ذيل دانشجويان دوره دكتراي پرستاري اين دانشگاه كه همگي از اعضاي هيات علمي دانشگاههاي علوم پزشكي كشور هستند، درخواست خود در خصوص موضوع نامه شماره 11575 مورخ 26/4/1385 بامضاء سركار عالي را به شرح ذيل تقديم مي‌نمايند:

در متن نامه مذكور به انعكاس بند 4 صورتجلسه شماره 347 هيات محترم مميزه  دانشگاه مورخ 31/3/85 اقدام گرديده كه در آن ابهاماتي براي اينجانبان وجود دارد كه روشنگري شما مزيد امتنان خواهد بود.

1)   در مصوبه مذكور به "ارائه نظرات معاونت محترم آموزشي دانشگاه در خصوص وضعيت دكتراي تخصصي PhD  رشته پرستاري در ايران و منجمله در دانشگاه علوم پزشكي اصفهان" به اعضاي آن هيات محترم اشاره نموده‌ايد. خواهشمند است نسبت به  اطلاع رساني محتواي آن گزارش كه قطعا مستند به شواهد و مدارك علمي در خور هيات مميزه يك دانشگاه تيپ 1 وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي است اقدام فرمائيد تا افراد ذينفع چنين گزارشي و مصوبه اي با علم و آگاهي بيشتر كه بروفق رسالت دانشگاهي ايشان است نسبت به تصميم متخذه توجيه گردند.

2)   در ادامه مصوبه به عبارتي مبني بر "اهميت مشكل آموزش پرستاري بر بالين بيمار" اشاره شده است. گرچه همه متوليان آموزش در علوم پزشكي به مشكلات و لزوم اصلاح آموزش در تمامي علوم پزشكي و منجمله پرستاري اذعان دارند، خواهشمند است يك نسخه از ارزشيابي مستند و منتهي به نتيجه گيري فوق در جلسه مذكور رادر اختيار اينجانبان قرار دهيد تا آنرا مبناي اصلاح عملكردهاي حرفه اي در آموزش و بالين نمائيم و لا اقل ارزشيابي علمي مذكور زمينه پژوهشهاي متعدد دانشجويان و اعضاي هيات علمي پرستاري گردد.

3)   در ارتباط بااين تصميم كه "پايان نامه درراستاي تخصص گروه آموزشي" باشد به استحضار مي رساند كه وظايف دانش آموختگان دوره

/ 0 نظر / 17 بازدید