نقش تشکل ها ی حرفه ای در هويت سازی

این بار بهانه نوشتنم بیان تجربه یک دوست بسیار عزیز است. این دوست که شاید دوست نداشته باشد هویتش فاش شود مدتی را در یکی از کشورهای خارجی به سر برده است . او از من می خواست که راه و چاه عضویت در نظام پرستاری را نشانش دهم و من که تعجب کرده بودم از او پرسیدم چی شده که به فکر عضویت در نظام افتاده ای؟ نکته ای که وی به آن اشاره کرد همان چیزی است که مدتی است دغدغه من شده است یعنی هویت حرفه ای. می گفت در آن طرف آب عضویت در تشکل های حرفه ای باعث هویت یابی و احساس غرور می شود. یعنی اصلا خنده دار است که یکی فکر کند یک فرد آکادمیک یا حرفه ای است و در عین حال  عضو هیچ انجمن یا تشکیلات علمی یا حرفه ای نباشد .

 سوالی که در ذهن من ایجاد شد این است که آیا بدون تجربه زندگی در آن جا هم می توان به این باور رسید؟ چگونه؟    

 منتظر نظرات شما هستم!                                    یزدان نیک

/ 0 نظر / 260 بازدید