نشست دانشجويان دکتری پرستاري با مسئولين سازمان نظام پرستاری

نشست صميمانه مسئولين سازمان نظام پرستاري با دانشجويان و فارغ التحصيلان دكتري پرستاري در راستاي ارتقاء سطح سلامت كشور 11 دي ماه در سالن كنفرانس سازمان نظام پرستاري برگزار شد.

در اين نشست كه به منظور يافتن راهكارهاي مناسب براي ارتقاءسطح پرستاري و سطح سلامت عمومي كشور برگزار شد؛ رئيس كل و معاونين سازمان ، رئيس شوراي عالي نظام پرستاري، يكي از پيشكسوتان پرستاري و جمعي از دانشجويان دكتري پرستاري و اعضاي هيئت علمي دانشگاه هاي كشور حضور داشتند.

در این جلسه که دانشجویان دکتری پرستاری از دانشگاه های علوم پزشکی تهران، اصفهان،ایران، شهید بهشتی و تربیت مدرس حضور داشتند، دانشجویان انتظارات و دغدغه های حرفه ای خود را بیان نمودند .

مواردی چون ضرورت پرداختن به تصویر اجتماعی پرستاری، ضرورت ایجاد پشتوانه نظری و علمی برای حرکت های نظام پرستاری، ضرورت پرداختن به ایجاد بدنه علمی مستقل برای پرستاری، توجه بیشتر  سازمان به آموزش آکادمیک، ضرورت داشتن مجله علمی اختصاصی سازمان، اتصال و سینرژیسم بین سازمان و بدنه آکادمیک حرفه، ضرورت تببین نقش ها و ایجاد جایگاه در نظام سلامت برای پرستاران، انعکاس مشکلات و چالش های حرفه ای به دانشجویان برای سوق پایان نامه ها و پروژه ها به سمت نیازهای واقعی، شایسته آزاری و نخبه کشی در نظام سلامت و پرستاری، ضرورت وجود برنامه استراتژیک و همخوانی حرکت های تاکتیکی با حرکت های راهبردی، اجباری کردن  مجوز کار برای پرستاران، تلاش جهت بالندگی حرفه ای، اشاعه نگاه تیمی به سامانه سلامت و تبیین جایگاه پرستار در آن، ضرورت پرداختن به آموزش بین حرفه ای، توجه به حقوق مددجو و مشتری مداری و محوریت آن در جهت گیری های سازمان ، پرچمداری سازمان در تحولات حرفه ای، ضرورت ارتباط نهادینه شده سازمان با دانشجویان و دانش آموختگان دکتری پرستاری و حضور دانشجویان و دانش آموختگان در کمیسیون ها و نهادهای مشورتی نظام پرستاری، انفعال بورد پرستاری در برخی از چالش های حرفه ای از مواردی بودند که توسط دانشجویان مطرح گردیدند. در پایان صحبت های دانشجویان، آقای یزدان نیک ضمن جمع بندی نظرات دانشجویان  برضرورت توسعه گفتمان هویتی با مفصل بندی عناصر خاص، ایجاد زبان و ایدئولوژی حرفه ای توسط سازمان تاکید کرد و از سازمان خواست که چون چتری همه تشکل ها و نهاد های علمی، حرفه ای و اقتصادی پرستاری را تحت حمایت خویش قرار دهد و در جهت همبستگی حرفه ای حرکت کند.   

سپس آقای میرزا بیگی رئیس کل سازمان هم با استقبال از نظرات دانشجویان، بر ضرورت استفاده از کمک های فکری دانشجویان تاکید کردند و ضمن مروری گذرا بر فعالیت های عمده نظام پرستاری فعالیت دانشجویان را در زمینه سازی برای مقوله سلامت الکترونیکی، ایجاد شغل های جدید، طرح های کارآفرینی، مشارکت در برنامه ریزی های سازمان و ورود به عرصه های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی خواستار شدند. در این جلسه  آقای شمس رئیس شورای عالی ، آقای شریفی مقدم معاون پشتیبانی و آقای نجاتیان معاون فرهنگی، اجتماعی سازمانُ خانم دکتر مهرداد و استاد حسن پور از اساتید پیشکسوت پرستاری حضور داشتند.

/ 0 نظر / 30 بازدید