/ 2 نظر / 16 بازدید
منصوره فراهانی

خانم دکتر جويباری عزيز گزارش خيلی خوبی را نوشته ايد ممنون از اينکه آن را در سايت آورده ايدُ بنظر من شما خوش جنس هستيد ازشما گله دارم که از طرف من کلمه ای را که به شما نمی خورد را بکار برده ايد انشالله هميشه موفق باشيد.

منصوره فراهانی

خانم دکتر جويباری عزيز گزارش خيلی خوبی را نوشته ايد ممنون از اينکه آن را در سايت آورده ايدُ بنظر من شما خوش جنس هستيد ازشما گله دارم که از طرف من کلمه ای را که به شما نمی خورد را بکار برده ايد انشالله هميشه موفق باشيد.