دستور جلسه

دوستان سلام

راستش فکر نمی کنم از وبلاگ ما بی رونق تر وجود داشته باشد. سالی - ماهی يکی دو تا آدم بيکار ( خودم را می گويم ) به آن سری می زنند و اگر حالش را داشته باشند  يکی- دو خطی قلمی می زنند. پس اينکه می گويند عصر ارتباطات است چه صيغه ای است؟ شايد هم صفحه ما چنگی به دل نمی زند وشايد هم درس و مشق امان دوستان را بريده .به هر حال ما که سر در نياورديم چرا مشارکت همگان در همه چيز ضعيف است(منظورم اين است که هيچ چيزی در جامعه ما جدی گرفته نمی شود حتی زلزله هم نمی تواند دل قرص ما را بلرزاند اگر هم بلرزاند در مقياس ريشتر قابل تامل نيست).غرض از پرحرفی و آسمان ريسمان بافتن درد دلی بود و بعدش هم اعلام دستور جلسه فردا.

۱- تبادل نظر و اتخاذ تصميم در مورد  (ن )پيوستن به انجمن درحال تاسيس PHD 

۲- تبادل نظر و اعلام موضع در مورد مراکز  (بدون مجوز) تربيت کننده PHD پرستاری

۳- بحث در مورد مشکلات آموزشی و عدم هماهنگی مراکز در برنامه های آموزشی 

مکان:   دانشکده پرستاری و مامايی تهران دپارتمان دکتری                    

 زمان:   سه شنبه ساعت  ۳۰/۳- ۲     

حضور سبزتان را گرامی می داريم و اميدواريم به نتايج خوبی برسيم. 

                                                                        يزدان نيک

 

/ 0 نظر / 15 بازدید