persianweblog persianblog
دانش آموختگان و دانشجویان دکتری پرستاری ایران

یک پرسش برای تامل

با عرض معذرت از دوستان گرامی به خاطر تعلل و تاخیر طولانی در به روز رسانی بلاگ

 با توجه به این که دوستان در مورد تعداد پذیرش در مقطع دکتری نظرات متفاوتی دارند و برخی معتقدند که باید در این زمینه حرکتی کرد . درست نیست پیش داوری کنیم به همین لحاظ از همه دوستان خواهش مندم در این نظر سنجی شرکت نمایند و در قسمت نظرات گزینه مورد نظر خود را مرقوم نمایند. از دوستان همکلاس و هم دانشگاهی خود هم دعوت کنید در این نظر سنجی شرکت نمایند چون به نحوی با سرنوشت حرفه در ارتباط است

پرسش: شما به عنوان یک دانش آموخته یا دانشجوی دکتری پرستاری چه نظری در مورد میزان  پذیرش دانشجو در مقطع دکتری دارید؟ ( در حال حاضر در مجموع حدود پنجاه نفر در هر سال در دانشگاه های مختلف کشور پذیرش می شوند)

الف- این میزان بسیار زیاد است و با آن مخالفم

ب- این میزان با توجه به نیاز کشور کم است و باید افزایش یابد

ج- این میزان متناسب با وضعیت موجود است و با آن موافقم

د- این میزان با توجه به ظرفیت علمی و امکانات دانشگاه ها زیاد است و با آن مخالفم

ه- به طور کلی این دوره را مفید نمی دانم و با آن مخالفم

 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٧/٥/٢۸ - علی ضرغام -احمد یزدان نیک