persianweblog persianblog
دانش آموختگان و دانشجویان دکتری پرستاری ایران

دفاع از رساله دکتری پرستاری

طبق اطلاع واصله همکار و دوست عزیزمان سرکار خانم دکتر حسن پور دانشجوی دوره چهارم دکتری پرستاری دانشگاه علوم پزشکی ایران در تاریخ  ۶/۱۱/۸۶ از رساله دکتری خود دفاع خواهند نمود . موضوع رساله ایشان تفکر انتقادی در آموزش پرستاری  است.  دفاع جانانه و موفقی را برای ایشان آرزومندیم و از همه دوستان دانشجو و دانش آموخته دکتری دعوت می کنیم در این جلسه شرکت نمایند. 

زمان: شنبه ششم بهمن ماه ساعت ۱۳ تا ۱۵  

آدرس: خیابان ولی عصر- خیابان رشید یاسمی- روبروی بیمارستان خاتم الانبیا - دانشکده پرستاری و مامایی ایران

یزدان نیک

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٦/۱٠/۳٠ - علی ضرغام -احمد یزدان نیک