persianweblog persianblog
دانش آموختگان و دانشجویان دکتری پرستاری ایران

جلسه دفاع دکتر مهرداد

از دوستان دانشجو و دانش آموخته دکتری پرستاری دعوت می شود در جلسه دفاعیه رساله دکتری سر کار خانم دکتر مهرداد دانشجوی دوره چهارم دکتری که در تاریخ ۱۳/۹/۸۶ ساعت ۲ بعد از ظهر در سالن شورای دانشکده پرستاری و مامایی تهران برگزار می گردد شرکت نمایند . پیشاپیش نائل شدن ایشان به درجه دکتری پرستاری را به ایشان و جامعه پرستاری تبریک عرض می نماییم و  بهره مندی جامعه پرستاری را از اندوخته های علمی ایشان آرزومندیم

یزدان نیک

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٦/٩/۱۳ - علی ضرغام -احمد یزدان نیک

دفاع دکتر مهرداد از رساله دکتر ی خود

طبق اطلاع واصله همکار و دوست عزیزمان سرکار خانم دکتر مهرداد دانشجوی دوره چهارم دکتری پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تهران در تاریخ  ۱۳/۹/۸۶ از رساله دکتری خود دفاع خواهند نمود . موضوع رساله ایشان ؛گستره استفاده از نتایج تحقیقات و موانع آن در پرستاری؛ است. دفاع جانانه و موفقی را برای ایشان آرزومندیم و از همه دوستان دعوت می کنیم در این جلسه شرکت نمایند.  منتظر اطلاعات تکمیلی ما در این زمینه باشید.

يزدان نيک

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٦/٩/٤ - علی ضرغام -احمد یزدان نیک