persianweblog persianblog
دانش آموختگان و دانشجویان دکتری پرستاری ایران

ما می توانيم

ما می توانیم. می گویند انسان همان چیزی است که فکر می کند. اگر ناامید باشیم و خود را کم ارزش و بی مقدار بدانیم قطعا همان خواهیم بود. چرا ما نتوانیم باد را گره بزنیم . حتی می توان آن را درو کرد. چرا نتوانیم به انسجام و اتحاد حرفه ای  برسیم. اتحاد تعطیل کردن مخ ها  نیست بلکه گره زدن آنها به همدیگر است ولی لازمه ی آن رسیدن به حداقلی از رشد اجتماعی و حرفه ای است یعنی به قول دوست عزيم دکتر چراغی مصالح جمع را بر مصالح فرد ارجح دانستن و نيز تمرين دموکراسی که سرکار خانم ميرلاشاری به آن اشاره کرده اند.

حقیقت این است که ما همواره از خود انتقاد کرده ایم قوت های خود را در مقایسه با دیگران ندیده ایم و میراثی از حقارت تاریخی را بدون چون و چرا نسل به نسل منتقل کرده ایم . چرخه تحقیر و تنزیل خود تا به کجا و کی باید ادامه یابد؟ چاره ای جز شالوده شکنی و ساختار شکنی از این متن و چرخه ی حقارت زا نداریم. من هم با استاد جنتی هم فکر هستم. کلید این شالوده شکنی در تکریم و تحبیب خود و همدیگر است. می گویند حرمت امامزاده با متولی آن است. اگر شما متولی عزیز امامزاده پرستاری حرمت آن را نگه ندارید و به پوچی آن گواهی دهید چه کسی به آن متوسل خواهد شد. فراموش نکنیم که اگر نه همه ی ارزش ها بلکه بسیاری از انها اعتباری هستند یعنی به اعتبار آن که ما برای انها ارزش قائلیم ارزش دارند. زندگی قانون همه يا هيچ نيست. با همين يک روز و يک هفته هم می توان شروع کرد و به روزی رسيد که همه ی روزهای سال مطرح باشیم.

 ظریفی می گفت همه انسان ها یک عمر در پی آن هستند که قدرت کسب کنند تا دنیا را عوض کنند ولی از عوض کردن خودشان که بسیار راحت تر است غافلند . پس  بیاییم از خودمان شروع کنیم و به احترام خودمان و همکاران نجیبمان بایستیم و دست بزنیم.......گرامی باد روز پرستار

یزدان نیک

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٦/٢/٢٦ - علی ضرغام -احمد یزدان نیک

شمارش معکوس

دوستان عزیز

سلام

شمارش معکوس روز پرستار آغاز شده است . اول خرداد مصادف با ۲۲ ماه مه میلادی روز پرستار است . دانشجویان دکتری که از نردبان پرستاری تا انتها بالا رفته اند حتما ایده ها و نظرات سازنده ای برای  بزرگداشت این روز دارند.دوست عزیز ایده ی شما چیست؟ منتظر دریافت ایده ها و نظرات شما هستیم .

یزدان نیک

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٦/٢/۱٠ - علی ضرغام -احمد یزدان نیک