persianweblog persianblog
دانش آموختگان و دانشجویان دکتری پرستاری ایران

رساله‌ها

سلام به همه دوستان گرامی و همراهان هميشگی.

می‌خواهم به آقای دکتر پيروی که از رساله خود بخوبی دفاع کردند و بزودی حضور ايشان در جرگه دانشجويان کمرنگ‌تر می‌شود و به جرگه اساتيد می‌پيوندند از قول همه شما تبريک بگويم. اگرچه ما دوست داريم هميشه از راهنمايی‌های خوب و مستدل ايشان استفاده کنيم.

از دکتر پيروی هم قول گرفتم که رساله خود را بزودی برای اطلاع همه همکاران در اختيارم قرار دهند تا در گروه بگذارم. بعد از ايشان نيز نوبت دفاع آقای دکتر نگارنده و خانم دکتر جويباری است. پس باز هم از همه کسانی که عضو گروه پستی ياهو نشده‌اند دعوت می‌کنم با توجه به راهنمايی‌های يادداشت روز ۹ فروردين در گروه پستی ما عضو شوند تا بتوانند از محتوای رساله‌ها استفاده کنند.

از دوستان عزيزی که اين يادداشت را مشاهده می‌کنند خواهش می‌کنم به ساير دوستان نيز اطلاع‌رسانی کنند. بد نيست بدانيد تاکنون ۱۷ نفر در گروه عضو شده‌اند و اميدواريم با همکاری شما اين تعداد به حداقل دو برابر افزايش يابد.

علی يارتان و دست حق نگهدارتان باد.

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٤/۳/٩ - علی ضرغام -احمد یزدان نیک