persianweblog persianblog
دانش آموختگان و دانشجویان دکتری پرستاری ایران

دفاع موفق

دوستان عزيز دانشجوی دکتری پرستاری داخل

۱- با کمال خوشوقتی به اطلاع می رساند که خانم دکتر طالقانی به عنوان چهارمين دانش آموخته دکتری پرستاری دانشکده پرستاری و مامايی تهران با موفقيت از رساله دکتری خود تحت عنوان فرايند تطابق در زنان مبتلا به سرطان پستان دفاع نمود ضمن تبريک به ايشان و ساير دانشجويان دکتري، موفقيت ايشان را در عرصه های مختلف علمی و حرفه ای آرزومنديم. لازم به ذکر است که ايشان با اطلاع من اولين دانشجوی دکتری پرستاری داخل هستند که موفق به گرفتن پذيرش برای چاپ مقاله در   Journal of Advanced Nursing شده اند. اميدوارم ديگران نيز اين راه را ادامه داده و به افزايش اعتبار علمی جامعه پرستاری کمک نمايند.

  ۲- تعداد اعضای گروه اينک به ۳۳ نفر رسيده است ولی از آن جا که هنوز حدود نيمی از دانشجويان دکتری عضو  گروه ياهوPhDNG_ IR نيستند و اخبار مربوط به دوستان خود در دانشکده ها ی ديگر را دريافت نمی دارند، از دوستان عضو خصوصا کسانی که در دانشگاه های ايران، شهيد بهشتی، تربيت مدرس، اصفهان و تبريز هستند خواهش می شود که دوستان خود را مطلع کرده و طريقه عضويت را که بدون هزينه و با صرف چند دقيقه وقت امکان پذير  است به ان ها نشان دهند. برای اين کار کافی است در صفحه ياهو روی Groups کليک کرده و در صفحه فوق کلمهPhdng_ir  را Search کنند. وقتی وارد صفحه مربوطه شدند می توانند با کليک کردن روی Join to This Groupدرخواست عضويت کنند.دوستان توجه داشته باشند که اين بهترين وسيله ارتباطی ما است.                            

                                                    با تشکر از همراهی دوستان: يزدان نيک

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٤/۱٢/۱٥ - علی ضرغام -احمد یزدان نیک