persianweblog persianblog
دانش آموختگان و دانشجویان دکتری پرستاری ایران

تشويق دوستان به عضويت در گروه

 دوستان عزیز عضو گروه PhDNG_IR

همان طور که  واقف هستید از عمر گروه مجازی ما حدود دو سال می گذرد و یک بار هم به علت عدم استفاده مکرر از صفحه گروه ياهو مجبور به تغییر ID گروه شدیم . در این مدت تا حدودی توانستیم از قابلیت های این گروه مجازی استفاده کنیم ولی به علت کم لطفی برخی از دوستان همقطار  اولا نتوانستیم همه دوستان دانشجوی دکتری پرستاری داخل را به عضویت گروه ترغیب کنیم و ثانیا از همه ظرفیت های ارتباطی خود استفاده نکردیم . همه دوستان نیک می دانند که در دنیای امروز، عضویت در گروه ها و مجامع صنفی ، حرفه ای و علمی به هویت یابی کمک کرده و کارآیی اعضا و بازنمایی آن ها را در جامعه افزایش می دهد و جامعه تصویر روشن تری از آن حرفه و خدماتش کسب می کند.  هدف از این صغری و کبری چیدن ها این است که اولا از شما خواهش کنم که مشارکت فعال تری در ارتباطات گروهی داشته باشید و از طریق این کانال ارتباطی دوستان خود را در اطلاعات و تجارب خود سهیم کنید و مزایای عضویت در گروه را عینی سازید تا  تمایل دانشجویان به عضویت  افزایش یابد و دیگر این که به دوستان خود که عضو نیستند طریقه عضویت را اطلاع دهید و یا با فرستادن ایمیل آن ها برای من یا دکتر ضرغام ، زمینه را برای دعوت آن ها به گروه فراهم کنید. وقتی ما توانستیم این گروه مجازی را دارای مقبولیت و مشروعیت بکنیم در قدم بعدی می توانیم گروه را در مجرای قانونی انداخته و آن را به ثبت برسانیم . کاری که گام هایی هم برای آن برداشته شد. منتظر نقطه نظرات همه شما برای فعال تر کردن گروه هستيم.

ارادتمند: احمد یزدان نیک  

 

پيام هاي ديگران ()        link        ۱۳۸٤/۱۱/٥ - علی ضرغام -احمد یزدان نیک